Успeшниje пoслoвaњe пoљoприврeдним гaздинствoм уз FADN систeм

Презентација програма „ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО“ у Кули
2. децембар 2014.
Од ЕУ руралном сектору 175 милиона евра
22. јануар 2015.