Од ЕУ руралном сектору 175 милиона евра

Успeшниje пoслoвaњe пoљoприврeдним гaздинствoм уз FADN систeм
22. децембар 2014.
Подношење пријава за дигиталну телевизију до 31. јануара 2015. године
24. јануар 2015.