Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената који се налазе на смештају у хранитељским породицама, ученика и студената који се налазе на смештају у установама социјалне заштите и ученика и студената из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ
9. април 2015.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима
20. април 2015.