Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима

Сомборска подручна лига
17. април 2015.
Резултати 22. кола Сомборске подручне лиге
20. април 2015.