Објављени јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског секторa

Адаптација Дома културе у Липару
5. март 2016.
Обнова и регистрација пољопривредних газдинстава
9. март 2016.