Go to Top

Активности МЗ

Садња туја на сеоском гробљу

У организацији Завода за иградњу Кула извршено је сађење триста туја на сеоском гробљу у Липару. Тује су засађене на локацији где су недавно уклоњени сибирски брестови. У склопу поменуте акције  посађене су и тује испред зграде Месне заједнице Липар.

Уклањање стабала Сибирског бреста на сеоском гробљу

На сеоском гробљу у Липару, почело се са укањањем стабала Сибирског бреста, које је својевремено посађено као ветрозаштитни појас. Међутим, поменута врста показла се као лош избор јер веома брзо расте, а обзиром да се ради о дрвету слабог квалитета, које се лако ломи, почело је озбиљно да угрожава споменике и ограду гробља. С`тога је Савет Месне заједнице Липар у договору са Ј.К.П. ”Завод за изградњу” Кула, донео одлуку да …Опширније

Бушење бунара у Липару

Дана 02.09.2015.године, почели су радови на изградњи објекта, дубоко бушеног бунара Б-4 са пратећим инсталацијама и прикључцима на инфрасруктуру за снабдевање насеља Липар пијаћом водом. Извођач радова је предузеће „Технохидросфера“ из Беочина, које је добило посао на основу спроведеног поступка Јавне Набавке бр.25/2014. Вредност предметних радова износи 5.498.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.597.600,00 динара са ПДВ-ом. Средства за поменуте радове су обезбедили Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на …Опширније

Отклоњена хаварија на изворишту

У Липару је отклоњена хаварија на водоводној кућици на главном сеоском изворишту. Према речима секретара Месне заједнице Липар Радована Рајачића, на изворишту је дошло до пуцања главне цеви на бунару, која је била зарђала јер је постављена још пре 40 година. Оштећена цев је замењена новом окитенском цеви. Током радова су направљени и нови шахт и нова кућица. Вредност посла је 30.000 динара, а новац је издвојен из месног самодоприноса. …Опширније

Завршена санација бунара

У Липару је завршена санација бунара пијаће воде, који ће ускоро бити пуштен у рад. Бунар је бацао песак и пет-шест година био је ван функције. У њега је стављена пумпа из најстаријег бунара на изворишту, који је служио као резервни, а биће опремљен и фрекфентним регулаторима и новим орманом. Секретар Месне заједнице Липар Радован Рајачић истиче да је у санираном бунару постигнут проток од

Санација бунара ’’Б-2’’

МЗ Липар је обавила санацију бунара ’’Б-2’’ који се налази у школском дворишту. Извођач радова је ’’Геоинжењеринг БГП’’ Београд. Инвеститор санације је МЗ Липар из средстава месног самодоприноса. Санацијом ће се решити проблем водоснабдевања у насељу за наредну летњу сезону и моћи ће се укључити у систем сва три постојећа бунара.