Садња туја на сеоском гробљу
24. децембар 2015.
Обавештење
19. фебруар 2016.