Jавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера у 2016.години
7. новембар 2016.
Општина Кула расписала конкурс за награђивање ученика и стипендирање студената у школској 2016/2017 години
8. новембар 2016.