Спортске актуелности: Одржана Изборна Скупштина ОФС Кула

У петак почињу „Великогоспојински дани“ у Липару
24. август 2022.
НТМ Чикерија Суботица победник турнира у Липару
26. август 2022.