Сеоска слава и девет деценија Липара

Урађени атарски путеви
10. август 2011.
Конкурс за доделу кредита
27. август 2011.