Рок за плаћање прве овогодишње рате пореза на имовину је 15. фебруар

Нова услуга – WEB корисник о стању пореских обавез
7. фебруар 2018.
ФК Липар почео припреме
8. фебруар 2018.