Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је jaвни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми

Спортски резултати
5. октобар 2015.
Конкурси Покрајинског фонда за развој пољопривреде
8. октобар 2015.