Покрајински фонд расписао Јавни позив за откуп сеоских кућа за избегле и расељене

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години
8. август 2016.
Слава села Велика Госпојина
23. август 2016.