Олакшице на зараде за новозапослене

Одобрена средства за пројекат „Прозор у свет – информатичка обука жена“
8. мај 2014.
Прикупљена помоћ за угрожене од поплава у Србији
28. мај 2014.