IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства

Најављене нове крердитне линије РФВ
2. октобар 2014.
Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину
22. октобар 2014.