Исплата редовне и привремене новчане накнаде незапосленим лицима за децембар

Председник општине Кула одржао састанак са представницима комуналних предузећа и месних заједница
19. јануар 2021.
Влада усвојила четири програма за финансијску помоћ малим и средњим предузећима
22. јануар 2021.