ЕУ препознаје само удружене пољопривредне произвођаче – Локална акциона група је први корак

Збор грађана
11. јул 2015.
Конкурс за куповину кућа на селу у 2015. години
14. јул 2015.