58. Opštinska smotra dečjeg muzičkog i folklornog stvaralaštva, KUD ”Lipar” Lipar 21.04.2018. god.