2. juna 2023.

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da će Cilonizacija AD Novi Sad, dana 03.06.2023. godine vršiti tretman suzbijanja krpelja na teritoriji opštine Kula. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
30. maja 2023.

Informacija o radu Doma kulture

Dom kulture Lipar zatvoren je 10.04.2023. godine zbog oštećenja – pada dela plafona (od ukupno 231m2 palo je 100m2). Nakon izvršenog inspekcijski nadzor konstatovano je da […]
30. maja 2023.

Uređenje zelenih površina i groblja

JKP „Komunalac“ Kula u naselju Lipar vrši: Redovno održavanje javnih površina u centru naselja (javna higijena i košenje zelenih površina) Redovno održavanje zelenih površina na groblju […]