54. Општинска смотра дечијег музичког и фолклорног стваралаштва

Честитка МЗ Липар
17. април 2014.
Одобрена средства за пројекат „Прозор у свет – информатичка обука жена“
8. мај 2014.