Промоција књиге Проф. Др Бранко Баљ 27.08.2023. год.