Откривање споменика Солунским добровољцима 28.08.2021. год.