Ručak sa gostima Mesne zajednice i Srpske pravoslavne crkvene opštine Lipar 28.08.2019. god.