KULTURNO-UMETNICKO DRUŠTVO „L I P A R“

KUD „Lipar“ je osnovano 1979. godine. Od osnivanja pa do danas u njemu radi više sekcija, i to:

• folklorna sekcija

• dramska sekcija

• orkestar

• pevačke grupe (muška i ženska)

dom_261115