Udruženje žena Lipara izrada ručnih radova i ukrasa pred 8. mart