Ručak sa gostima Mesne zajednice Lipar i Srpske pravoslavne crkvene opštine Lipar 28.08.2018. god.