Zajednički koncert KUD-a ”Lipar” sa gostima KUD-a ”Vuk Karadžić” iz Bačke Topole 28.08.2017. god.