“Заборављени ратници“ др Ђорђе Станић, Липар 10.12.2010. год.