Referendum za izbor članova Saveta MZ Lipar, 12.12.2010. god.