Izlivanje temelja Svetog hrama u Liparu 26.09.2009. god.