Изливање темеља Светог храма у Липару 26.09.2009. год.