Презентација изворног стваралаштва 29.11.2008. год.