– Naselje nastalo na raskršću puteva Kula – Bačka Topola i Crvenka – Mali Idoš. nalazi se na 45 stepenu severne geografske širine i 19 stepenu istočne geografske dužine, gotovo u samom geografskom središtu Bačke, na regionalnom putu Subotica – Odžaci. Naselje datira od 1921. godine, neposredno posle završetka prvog svetskog rata, kada srpski solunski dobrovoljci, koji su dobili zemlju od ondašnje kraljevske vlati, osnivaju svoju dobrovoljačku koloniju i daju joj ime “Sokolac“. Između dva svetska rata naselje se tako i naziva, da bi posle drugog rata selo dobilo ime “Lipar“ – kako se i danas zove.

U Liparu živi oko 1.900 stanovnika – pretežno Srba i mali procenat pripadnika ostalih nacija. Nagli porast stanovnoštva Lipar doživljava posle zadnjeg “građanskog rata“ kada selo naselajva veliki broj izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika, što doprinosi oživljavanju i širenju naselja.

Sam geografski položaj naselja određuje i glavno zanimanje stanovništva, a to je poljoprivreda, tako da pored individualnih poseda, u selu aktivno deluju tri zemljoradničke zadruge i jedna radna jedinica kombinata “Ðuro Strugar“ iz Kule. Pored toga, industrijski deo naselja čini klanica “Storkmes“ kompanije Rodić, zatim mlin za proizvodnju pšeničnog i kukuruznog brašna – “Zrnokop“ iz Kule, Od uslužnih delatnosti tu je samousluga – diskont kompanije Rodić, kao i par privatnih prodavnica, pekara i nekoliko privatnih ugostiteljskih objekata. Možemo istaći da je, samo u selu, zaposleno oko 250 ljudi, u raznim oblastima delatnosti, a veliki deo stanovništva je zaposleno u Bačkoj Topoli i Kuli, te svakodnevno putuju na posao.

U selu postoji Osnovna škola “Nikola Tesla“ – koju pohađa oko 200 učenika, koja se može pohvaliti potpuno novom školskom zgradom, zatim lepo adaptiran i ureden dečiji vrtić sa oko 30 – tak mališana. Zdravstvene usluge liparčani dobijaju u svojoj ambulanti koja je pod patronatom Doma zdraljva u Kuli, a kulturne potrebe zadovoljavaju u zgradi Doma kulture. Sportski život je organizovan kroz Sportsko društvo u Liparu koji okuplja u svom okrilju tri kluba: fudbalski, šahovski i od skoro i odbojkaški, tako da je sportski život u mestu veoma razvijen obzirom na relativno mali broj stanovnika. Tu su i pošta i veterinarska ambulanta – ispostave veterinarske stanice u Kuli, koja organizuje i vodi brigu o zdravstvenoj zaštiti domaćih životinja.

Selo ima svoju Mesnu zajednicu, u kojoj, delujući kroz Savet Mesne zajednice i ostale oblike organizovanja i okupljanja, liparčani uspešno organizuju svoj društveni život. Osnovni zadatak ove kuće je briga o potrebama svih građana koji žive u naselju, što je vidljivo u mnogim segmentima života ovog sela.

Autor teksta Sekretar MZ,
Radovan Rajačić

lipar_261115