Информација о раду Дома културе

Уређење зелених површина и гробља
30. маја 2023.
Обавештење
2. јуна 2023.

Информација о раду Дома културе

Дом културе Липар затворен је 10.04.2023. године због оштећења – пада дела плафона (од укупно 231м2 пало је 100м2). Након извршеног инспекцијски надзор констатовано је да је дошло до деформације потконструкције плафона услед временског утицаја и додатних оптерећења од изградње до данас што је изазвало пад плафона.

Урађен је предмер – пројекат реконструкције, средства су обезбеђена у буџету општине Кула и у наредном периоду очекује се реконструкција објекта.