Уређење зелених површина и гробља

Водоснабдевање
30. маја 2023.
Информација о раду Дома културе
30. маја 2023.

Уређење зелених површина и гробља

ЈКП „Комуналац“ Кула у насељу Липар врши:

Редовно одржавање јавних површина у центру насеља (јавна хигијена и кошење зелених површина)

Редовно одржавање зелених површина на гробљу

Орезивање стабала по налогу инспекције или захтеву месне заједнице.

За све информације можете се обратити ЈКП „Комуналац“ Кула или Месној заједници Липар.

НАПОМЕНА:  Гробљем, како Закон предвиђа, може управљати црквена заједница или јавно комунално предузеће. Црквена заједница се у претходном периоду изјаснила да не жели да преузме управљање гробљем, сходно томе у наредном периоду Савет месне заједнице ће дефинисати услове о преузимању управљања над гробљем.