Провера исправности сирена у среду 7. јуна
29. маја 2023.
Уређење зелених површина и гробља
30. маја 2023.

Водоснабдевање

Од  16. марта 2023. године послове водоснабдевања у Липару сходно Закону о комуналној делатности и Одлуци МЗ Липар реализује ЈКП „Комуналац“. 

ЈКП „Комуналац“ Кула у претходном периоду извршио је:

  • контролу и примопредају водоводне мреже
  • контролу водоводних бројила грађана и замена је у току ( до сада је извршена замена 70 водоводних бројила)
  • контрола и годишњи сервис хлорогена
  • Бунар Б4 је у функцији и укључен је у систем водоснабдевања

( Преузимањем управљања и одржавања водоводном мрежом од стране ЈКП „Комуналца“ створили су се технички и законски услови за прикључење бунара Б4 у систем водоснабдевања. Испитивања су показала да је бунар Б4 потпуно исправан по квалитету воде и по издашности).

Све информације, као и пријаву кварова и проблема на водоводној мрежи можете пријавити ЈКП „Комуналцу“ на број телефона  722-243 или 722-506.