Спровођење мера уштеда електричне енергије

Најава спортских догађаја
9. septembra 2022.
Обавештење
14. septembra 2022.

Спровођење мера уштеда електричне енергије

Протекле недеље председник општине Кула, Дамјан Миљанић, истакао је да локална самоуправа завршила припрему плана за мере штедње по упутствима Министарства рударства и енергетике. Наиме, Министарство рударства и енергетике препоручило је свим локалним самоуравама на територији Републике Србије примењивање активности у циљу уштеда електричне и топлотне енергије у складу са тренутном енергетском ситуацијом у свету и Србији.

Данас је председник општине Кула имао састанке са директорима Домова култура са територије општине Кула, директором Културног центра Кула, директорицом Народне библиотеке, секретарима месних заједница, диреткорима комуналних предузећа и са Активом директора како би им заједно са Сузаном Мусић, енергетским менаџером општине Кула, предочио мере уштеде које је Општина Кула донела на основу Уредбе које је прописала Влада Србије и надлежно министарство.

Председник општине Кула изјавио је да је кроз призму наше општине циљ који мере захтевају, а подразумевају смањење јавне расвете за 33% и смањење потрошње електричне енергије у јавним установама за 15%, врло реално изводљив с обзиром да је наша општина у протеклом периоду радила на енергетској санацији са циљем уштеде, те је 11 јавних установа прешло на гас, а у вртићу „Сунчица“ , Спортској хали у Руском Крстуру и Основној школи „Петефи бригада“ у Кули ускоро се монтира унутрашња штедљива ЛЕД расвета. Миљанић је додао да је локлална самоуправа субвеницијама подстицала и грађане да размишљају у правцу енергетске ефикасности и уштеде, те су многа домаћинства прешла са грејања на струју на грејање на гас. Сумирајући све ово очекивања су да ће уштеда бити већа од постављених циљева, закључио је Дамјан Миљанић.

Мере се предузимају у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије у државним и јавним установама, као и у домаћинствима и предузећима са циљем уштеде електричне енергије за предстојећу зиму.