Sprovođenje mera ušteda električne energije

Najava sportskih događaja
9. septembra 2022.
Obaveštenje
14. septembra 2022.

Sprovođenje mera ušteda električne energije

Protekle nedelje predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, istakao je da lokalna samouprava završila pripremu plana za mere štednje po uputstvima Ministarstva rudarstva i energetike. Naime, Ministarstvo rudarstva i energetike preporučilo je svim lokalnim samouravama na teritoriji Republike Srbije primenjivanje aktivnosti u cilju ušteda električne i toplotne energije u skladu sa trenutnom energetskom situacijom u svetu i Srbiji.

Danas je predsednik opštine Kula imao sastanke sa direktorima Domova kultura sa teritorije opštine Kula, direktorom Kulturnog centra Kula, direktoricom Narodne biblioteke, sekretarima mesnih zajednica, diretkorima komunalnih preduzeća i sa Aktivom direktora kako bi im zajedno sa Suzanom Musić, energetskim menadžerom opštine Kula, predočio mere uštede koje je Opština Kula donela na osnovu Uredbe koje je propisala Vlada Srbije i nadležno ministarstvo.

Predsednik opštine Kula izjavio je da je kroz prizmu naše opštine cilj koji mere zahtevaju, a podrazumevaju smanjenje javne rasvete za 33% i smanjenje potrošnje električne energije u javnim ustanovama za 15%, vrlo realno izvodljiv s obzirom da je naša opština u proteklom periodu radila na energetskoj sanaciji sa ciljem uštede, te je 11 javnih ustanova prešlo na gas, a u vrtiću „Sunčica“ , Sportskoj hali u Ruskom Krsturu i Osnovnoj školi „Petefi brigada“ u Kuli uskoro se montira unutrašnja štedljiva LED rasveta. Miljanić je dodao da je loklalna samouprava subvenicijama podsticala i građane da razmišljaju u pravcu energetske efikasnosti i uštede, te su mnoga domaćinstva prešla sa grejanja na struju na grejanje na gas. Sumirajući sve ovo očekivanja su da će ušteda biti veća od postavljenih ciljeva, zaključio je Damjan Miljanić.

Mere se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije u državnim i javnim ustanovama, kao i u domaćinstvima i preduzećima sa ciljem uštede električne energije za predstojeću zimu.