Nakon dezinfekcije i ispiranja izvorišta voda za piće u Liparu ispravna

Danas tretman suzbijanja komaraca u Liparu
26. jula 2021.
Najavljena isključenja struje u Liparu i Kuli
27. jula 2021.

Nakon dezinfekcije i ispiranja izvorišta voda za piće u Liparu ispravna

Zavod za javno zdravlje Sombor izvršio je 19. jula vanrednu analizu zdravstvene ispravnosti vode za piće sa mernog mesta na izvorištu u Liparu, gde se prethodno pojavila bakterija. Nakon izvršene dezinfekcije i ispiranja izvorišta, ponovljeni analizirani uzorak vode pokazao je da on mikrobiološkim kvalitetom odgovara zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.