Sutra tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha

Najava isključenja struje u Ruskom Krsturu i Liparu
22. jula 2021.
Danas tretman suzbijanja komaraca u Liparu
26. jula 2021.

Sutra tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha

Na osnovu prethodno izvršenog monitoringa na području opštine Kula neophodno je izvršiti tretmane suzbijanja komaraca sa zemlja i iz vazduha. Ovi tretmani će bitiizvedeni 23. jula 2021. godine u zavisnosti od meteoroloških uslova. Zaštitna zona oko Kule tretiraće se iz vazduha dok će se sve naseljene zone tretirati sa zemlje. Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i dektametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje jedan dan.