Učinak naših sportskih kolektiva u vikendu koji je za nama
5. oktobra 2020.
Sportski rezultati
12. oktobra 2020.

Naredba za ugostiteljske objekte

Na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kula održanoj danas, na osnovu Odluke Kriznog štaba Republike Srbije od 07. oktobra 2020. godine, a u cilju realizacije aktivnosti vezano za aktuelnu epidemološku situaciju, komandant Štaba za vanredne situacije opštine Kula, Damjan Miljanić, doneo je Naredbu kojom se naređuje vlasnicima svih zatvorenih objekata na teritoriji opštine Kula, da su u obavezi da od  08.oktobra 2020. godine, (četvrtak) ograniče radno vreme u objektima do 23:00 časa, kako zatvorenog tako i u otvorenom  (bašti) delu objekta.

Naredba se odnosi na objekte: ugostiteljske, trgovinske, zanatske i drugiobjekti.

Naredba se ne odnosi na objekte: benzinske pumpe koje su dežurne i objekte gde svoju delatnost obavljaju apoteke.

Naredba (preuzmi)