Produžava se isplata prava na socijalna davanja na osnovu ranije donetih rešenja

Kako stočari i voćari do dozvole za kretanje?
25. marta 2020.
Nove Naredbe za vlasnike prodajnih objekata
26. marta 2020.

Produžava se isplata prava na socijalna davanja na osnovu ranije donetih rešenja

Vlada Republike Srbije, na predlog ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, donela je Zaključak  da se korisnicima kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Doneti Zaključak odnosi se na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Q-TV