Centar za socijalni rad počeo sa podelom ogrevnog drveta za korisnike

Održana likovna kolonija u Liparu
18. novembra 2019.
Lipar bez bodova u Staparu
25. novembra 2019.

Centar za socijalni rad počeo sa podelom ogrevnog drveta za korisnike

Centar za socijalni rad opštine Kula počeo je sa podelom ogrevnog drveta za korisnike novčane socijalne pomoći. Podela ogrevnog drveta će se vršiti u neograničenom trajanju, a sredstva za nabavku istog, za korisnike obezbeđena su iz budžeta opštine Kula.