Go to Top

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Липар

Број : 25/17
У Липару,
Дана: 23.06.2017

На основу члана 31. Одлуке о Месним заједницама (Сл.лист Општине Кула бр.29/15 и 32/16), члана 18. став 2. и члана 15. став 3. Статута месне заједнице Липар, Савет Mесне заједнице Липар, на седници одржаној дана 22.06.2017.г. донео је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ ЛИПАР

Расписују се избори за чланове Савета Mесне заједнице Липар, Општина Кула.

Избори ће се одржати 30.07.2017. године.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 27.06.2017. године.

Изборе за чланове Савета спровешће Комисија за спровођење избора Месне заједнице Липар у складу са одредбама Статута Mесне заједнице Липар.

Одлука о расписивању избора ће се истаћи на огласној табли Mесне заједнице Липар и иста ће се доставити Председнику Скупштине општине Кула.

Председник Савета
Mесне заједнице Липар
Душан Мишчевић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *